GC marriage
Image default
Society / Relationships

medewerkerstevredenheidsonderzoek

Als onderneming is het slim om de resultaten van je organisatie meetbaar te maken. De omzet, de afzet en de winst weet je uiteraard, maar in hoeverre kan dit verbeterd worden door middel van het vitaliseren van het personeel? Deze vraag kan simpel beantwoord worden na het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek ook wel MTO genoemd.

Het is niet makkelijk het juiste medewerkerstevredenheidsonderzoek te kiezen. Allen zijn verschillend en alleen heb zo hun voor- en nadelen. Bijna alle onderzoeken worden afgedaan met een online vragenlijst welke dan wel- of niet valide uitslagen presenteert. Carrièrepoort zag dit ook in de markt en kwam met een completer product wat eigenlijk meer is dan alleen een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Carrièrepoort zelf noemt het de VitaliteitsAPK.

Waarom is dit medewerkerstevredenheidsonderzoek anders dan alle andere onderzoeken ga ik u uitleggen. Dit onderzoek heeft namelijk drie componenten om een volledig rapport mee samen te stellen.

Als eerste heeft ook de VitaliteitsAPK een online vragenlijst die door werknemers ingevuld dient te worden. De werknemers krijgt gelijk terugkoppeling over de resultaten en wordt daadwerkelijk aangespoord om hier iets mee te doen. Er is namelijk een online dashboard waar de werknemer kan zien waarin hij of zij in kan verbeteren en er bestaat de mogelijk via het dashboard er een dienst aan te verbinden. Zo kan een werknemer de eerste stap zetten om zichzelf te vitaliseren binnen en buiten de onderneming.

De tweede component zijn de ‘offline’ interviews. Hier werken werknemers en leidinggevenden aan mee. Dit zorgt voor een completer en meer valide beeld van de organisatie. Er zitten namelijk wat haken en ogen aan louter online vragenlijsten.

De derde component zorgt ervoor dat Carrièrepoort het type organisatie juist in de markt plaatst, en dus de resultaten hieraan koppelt om te zorgen voor een significant juist rapport. Dit luidt het einde in van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

http://www.carrierepoort.nl