GC marriage
Image default
Society / Relationships

Partneralimentatie bij een samenlevingsovereenkomst

De regels omtrent samenleven en partneralimentatie zijn niet zo algemeen bekend. Dat is jammer, want het gaat iedereen aan om hier goed van op de hoogte te zijn. Op grond van de wet en het familierecht zijn er geen verplichtingen voor partneralimentatie. Maar het is wel mogelijk een samenlevingsovereenkomst op te zetten met afspraken in over partneralimentatie.

Een samenlevingsovereenkomst is gemaakt om afspraken vast te zetten over partneralimentatie. Na het verbreken van de samenleving kan dat ertoe leiden dat er partneralimentatie nodig is. Het is verstandiger om eerst afspraken daarover te proberen maken in onderling overleg met de ex-partner, desnoods met een mediator erbij. Als dat niet lukt, treedt de overeenkomst in werking of kan er een advocaat Westland bij betrokken worden.

Hoe wordt deze partneralimentatie dan berekend? Het kan dat dit aangegeven staat in de samenlevingsovereenkomst. Als het er niet instaat, zijn er andere dingen om naar te kijken. Er zijn bepalingen over partneralimentie regelingen bij echtscheidingen, maar die zijn niet hetzelfde als die dat gelden bij samenleven. De partneralimentatie zal nakomig gevorderd worden gebaseerd op de samenlevingsovereenkomst. De alimentieplicht wordt dan geregeld volgens art. 6:248 BW, dat gaat als volgt: “Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die voorvloeien uit de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid” en “Een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel is niet van toepassing voor zover dat in de gegeven omstandigheden naar de maatstaven van billijkheid en redelijkheid niet aanvaardbaar is”. De wettelijke bepalingen over partneralimentatie kunnen een rol spelen bij de invulling van die regels. Dat geldt zeker indien er in de samenlevingsovereenkomst effectief is gesteld dat de partneralimentatie behandeld zal worden op dezelfde manier als bij een echtscheiding of wanneer de formulering duidelijk zegt dat het de bedoeling is de wettelijke regeling te volgen.

https://www.ebhlegal.nl

Related Posts

Een geheel uitstralen aan de hand van nieuwe kozijnen

Ongelukkig

Uitvaartbegeleiding